Przejdź do głównej zawartości

„Razem Dla Oceanów” – Dieta, siłownia, ćwiczenia i zdrowe odżywianie to jedno, ale chcąc stać się naprawdę odpowiedzialnymi i świadomymi konsumentami, musimy zdawać sobie sprawę z naszej roli w całym światowym ekosystemie. Na szczęście obecnie pojęcie ekologii staje się coraz bardziej popularne, modne i na czasie. Na szczęście dla nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Co ciekawe i warte uwagi, w ślad za konsumentami coraz więcej dużych przedsiębiorstw bierze odpowiedzialność za swoje działania. Przyłączając się do różnych światowych organizacji mających na celu ochronę środowiska i dbanie o ekosystemy, wnoszą wiele dobrego do dzisiejszego świata nastawionego na konsumowanie.

WWF – „Razem Dla Oceanów”

Jedną z takich niezależnych organizacji jest WWF pracująca na rzecz ochrony środowiska. Wspierana przez ponad 35 milionów ludzi, jej globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. W dobie kryzysu klimatycznego i ginącej różnorodności biologicznej istotny jest jeden cel – doprowadzić do tego, by ludzie żyli w harmonii z naturą. Podczas 60 lat swojego istnienia WWF zainicjował, przeprowadził lub pomógł w realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody na całym świecie.

Jest to organizacja dialogu, pracująca z lokalnymi społecznościami, politykami oraz biznesem po to, by wspólnie urzeczywistnić swoją misję: zatrzymać zmianę klimatu, ocalić dziką przyrodę i doprowadzić do korzystania z zasobów naszej planety w zrównoważony sposób. WWF mając na celu walkę o dobro całej planety skupia się także na tym co lokalne, Polskie. Walka o czyste morze Bałtyckie, ochrona Puszczy Karpackiej, odbudowa populacji rysia nizinnego, dbanie o gospodarkę leśną, a także polskie rzeki to tylko niektóre z ich działań. Od początku swego istnienia organizacja przyczyniła się do powstania ponad 270 parków narodowych, a jej działania wpływają na morza i oceany, lasy i rzeki, zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt, a także klimat i energię.

Morza i oceany „Razem Dla Oceanów”

Rio Mare i WWF „Razem Dla Oceanów”
Rio Mare i WWF „Razem Dla Oceanów” / fot. adobe stock

Stale zmieniający się klimat wpływa niekorzystnie na ekosystem, zarówno ten lądowy, jak i oceaniczny. Od dawna alarmuje się o zagrożonych wyginięciem gatunkach ssaków, ptaków i ryb. W przypadku mórz i oceanów, wyginięcie niektórych gatunków może prowadzić do załamania zdolności wód do produkcji owoców morza, odbudowy po nadmiernych połowach, a także filtrowania zanieczyszczeń. Innymi słowy – wyginięcie gatunków prowadzi do załamania stabilności ekosystemów. Jedne gatunki są potrzebne innym do przeżycia, nadmierne i nielegalne prowadzenie połowów prowadzi do niemożności odradzania się oceanicznych zasobów, a co za tym idzie zaburzenia równowagi całego morskiego ekosystemu.

Jednym z takich gatunków jest uwielbiany na całym świecie i ceniony za wyjątkowe walory smakowe – tuńczyk, należący do ryb niezbędnych do utrzymania zdrowego ekosystemu oceanicznego. Wiele stad tuńczyka od lat jest intensywnie odławianych i eksploatowanych. Na szczęście coraz więcej przedsiębiorstw jest świadomych zagrożeń i konsekwencji płynących z braku prowadzenia działalności idącej w parze z naturą, dzięki czemu inicjują swoje działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Razem dla Oceanów!

Rio Mare – „Razem Dla Oceanów”

Jedną z takich firm jest Rio Mare, marka Bolton Food z Grupy Bolton. Misją Rio Mare zawsze było poszukiwanie doskonałości na wszystkich poziomach: w doborze surowców, w rygorystycznych kontrolach jakości w całym łańcuchu dostaw, w ciągłej komunikacji z konsumentem końcowym w jasny, przejrzysty i skuteczny sposób.

Rio Mare stale unowocześnia swoje portfolio, dostosowując tym samym swoją ofertę do zapotrzebowania rynku, poszerzając ją w zakresie smacznych, zdrowych i łatwych w użyciu produktów. Od 2011 roku Rio Mare promuje i komunikuje swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez przyjmowanie zrównoważonych praktyk połowowych i poszanowanie praw człowieka w całym łańcuchu dostaw, działając na rzecz poprawy zdrowia oceanów. Biorąc pod uwagę zagrożony stan niektórych gatunków tuńczyka na świecie, Rio Mare już w 2016 roku rozpoczęła współpracę z organizacją WWF i zobowiązała się do ochrony zdrowia oceanów i źródeł utrzymania społeczności, które są od nich zależne. Przez cztery lata marka Rio Mare skupiała się przede wszystkim na poprawie zrównoważonego charakteru swoich łańcuchów dostaw, zarówno dla rybołówstwa przybrzeżnego, jak i przemysłowego.

Podjęte działania sprawiły, że dziś blisko 70% surowca marki pochodzi z rybołówstw posiadających certyfikat zrównoważonego rybołówstwa MSC lub z wiarygodnych i kompleksowych projektów udoskonalania rybołówstwa (ang. Fisheries Improvement Projects, FIPs). Ponadto 100% produktów Rio Mare z tuńczyka jest w pełni identyfikowalnych od momentu połowu aż do trafienia na stół.

„Razem Dla Oceanów”

Zdając sobie sprawę z zagrożeń jakie niosą za sobą nadmierne i niekontrolowane połowy ryb, marka Rio Mare, w trosce o zdrowie oceanów, rozpoczęła kolejny etap współpracy z organizacją WWF i podjęła zobowiązanie, by promować odpowiedzialne, zrównoważone rybołówstwo. Partnerstwo zaowocowało powstaniem kampanii pod tytułem „Razem Dla Oceanów”. Właśnie rozpoczęty, kolejny etap współpracy Rio Mare z fundacją WWF ma na celu podjęcie dalszych zobowiązań, które będą korzystnie wpływać na zdrowie ekosystemów morskich. W ten sposób marka Rio Mare postawiła sobie za cel stać się najbardziej zrównoważoną firmą na świecie oferującą produkty z tuńczyka.

– Pragniemy, by do końca 2024 roku 100% wykorzystywanych przez nas stad tuńczyka było pozyskiwanych z łowisk certyfikowanych przez MSC lub z wiarygodnych i kompleksowych projektów udoskonalania rybołówstwa (FIPs) – przyznaje Luciano Pirovano, Dyrektor ds. Globalnego Zrównoważonego Rozwoju w Bolton Food. – Ponadto zobowiązujemy się do przyjęcia bardziej rygorystycznych kryteriów w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z nowo opublikowaną strategią WWF dotyczącą populacji tuńczyków oraz do zintensyfikowania naszych działań jako rzecznika działań na rzecz zrównoważonego rybołówstwa.

– Współpraca z podmiotami takimi jak Rio Mare przyczynia się do osiągania celu WWF, jakim jest zrównoważone, dobrze zarządzane rybołówstwo wspierające bezpieczeństwo żywnościowe, dające źródło utrzymania ludności zamieszkującej tereny nadbrzeżne i pozwalające zachować zdrowie oceanów – dodaje Monika Łaskawska-Wolszczak, Dyrektorka Działu Ochrony Przyrody WWF Polska.

Oprócz pracy na rzecz prowadzenia działalności połowowej w sposób przejrzysty i w pełni identyfikowalny, partnerstwo Rio Mare i WWF będzie aktywnie opowiadać się za przyjęciem nowych, skutecznych rozwiązań przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (ang. Regional Fisheries Management Organisations, RFMOs). Mają one na celu pomóc w odbudowie przełowionych stad i zapobieganiu przełowieniu w przyszłości. Współpraca ma zaowocować także kampaniami informacyjnymi promującymi odpowiedzialne spożywanie ryb i owoców morza i zwiększającymi świadomość na temat potrzeby bardziej zrównoważonego rybołówstwa. Rio Mare komunikuje także, że będzie kontynuować swoje zaangażowanie w poszanowanie i ochronę ludzi oraz społeczności na każdym etapie łańcucha dostaw, współpracując z międzynarodowymi ekspertami, takimi jak Oxfam.

Od Redakcji

Jako nowoczesny magazyn promujący zdrowe odżywianie, dbanie o ekologię, a jednocześnie życie w zgodzie z naturą i własnym sumieniem, trzymamy mocno kciuki za więcej takich odpowiedzialnych i mądrych projektów, które służą nie tylko każdej poszczególnej jednostce, ale mają znacznie większy cel, jakim jest dobro ogółu. Brawo!

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 7

Magdalena Klosa

Marketing Manager, uwielbia podróże, zwierzęta, zdrowe odżywianie, książki, poradniki, a od niedawna również jogę. Ciągle poszukuje wrażeń :)

Zostaw odpowiedź