Rio Mare i WWF „Razem dla Oceanów” 2021

„Razem Dla Oceanów” - Dieta, siłownia, ćwiczenia i zdrowe odżywianie to jedno, ale chcąc stać się naprawdę odpowiedzialnymi i świadomymi konsumentami, musimy zdawać sobie sprawę z naszej roli w całym światowym ekosystemie. Na szczęście obecnie pojęcie ekologii staje się coraz bardziej popularne, modne i na czasie. Na szczęście dla nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Co ciekawe i warte uwagi, w ślad za konsumentami coraz więcej dużych przedsiębiorstw bierze odpowiedzialność za swoje działania. Przyłączając się do różnych światowych organizacji mających na celu ochronę środowiska i dbanie o ekosystemy, wnoszą wiele dobrego do dzisiejszego świata nastawionego na konsumowanie.

WWF - „Razem Dla Oceanów"

Jedną z takich niezależnych organizacji jest WWF pracująca na rzecz ochrony środowiska. Wspierana przez ponad 35 milionów ludzi, jej globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. W dobie kryzysu klimatycznego i ginącej różnorodności biologicznej istotny jest jeden cel - doprowadzić do tego, by ludzie żyli w harmonii z naturą. Podczas 60 lat swojego istnienia WWF zainicjował, przeprowadził lub pomógł w realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody na całym świecie.

Jest to organizacja dialogu, pracująca z lokalnymi społecznościami, politykami oraz biznesem po to, by wspólnie urzeczywistnić swoją misję: zatrzymać zmianę klimatu, ocalić dziką przyrodę i doprowadzić do korzystania z zasobów naszej planety w zrównoważony sposób. WWF mając na celu walkę o dobro całej planety skupia się także na tym co lokalne, Polskie. Walka o czyste morze Bałtyckie, ochrona Puszczy Karpackiej, odbudowa populacji rysia nizinnego, dbanie o gospodarkę leśną, a także polskie rzeki to tylko niektóre z ich działań. Od początku swego istnienia organizacja przyczyniła się do powstania ponad 270 parków narodowych, a jej działania wpływają na morza i oceany, lasy i rzeki, zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt, a także klimat i energię.

Morza i oceany „Razem Dla Oceanów”

Rio Mare i WWF „Razem Dla Oceanów”
Rio Mare i WWF „Razem Dla Oceanów” / fot. adobe stock

Stale zmieniający się klimat wpływa niekorzystnie na ekosystem, zarówno ten lądowy, jak i oceaniczny. Od dawna alarmuje się o zagrożonych wyginięciem gatunkach ssaków, ptaków i ryb. W przypadku mórz i oceanów, wyginięcie niektórych gatunków może prowadzić do załamania zdolności wód do produkcji owoców morza, odbudowy po nadmiernych połowach, a także filtrowania zanieczyszczeń. Innymi słowy - wyginięcie gatunków prowadzi do załamania stabilności ekosystemów. Jedne gatunki są potrzebne innym do przeżycia, nadmierne i nielegalne prowadzenie połowów prowadzi do niemożności odradzania się oceanicznych zasobów, a co za tym idzie zaburzenia równowagi całego morskiego ekosystemu.

Jednym z takich gatunków jest uwielbiany na całym świecie i ceniony za wyjątkowe walory smakowe – tuńczyk, należący do ryb niezbędnych do utrzymania zdrowego ekosystemu oceanicznego. Wiele stad tuńczyka od lat jest intensywnie odławianych i eksploatowanych. Na szczęście coraz więcej przedsiębiorstw jest świadomych zagrożeń i konsekwencji płynących z braku prowadzenia działalności idącej w parze z naturą, dzięki czemu inicjują swoje działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Razem dla Oceanów!

Rio Mare - „Razem Dla Oceanów”

Jedną z takich firm jest Rio Mare, marka Bolton Food z Grupy Bolton. Misją Rio Mare zawsze było poszukiwanie doskonałości na wszystkich poziomach: w doborze surowców, w rygorystycznych kontrolach jakości w całym łańcuchu dostaw, w ciągłej komunikacji z konsumentem końcowym w jasny, przejrzysty i skuteczny sposób.

Rio Mare stale unowocześnia swoje portfolio, dostosowując tym samym swoją ofertę do zapotrzebowania rynku, poszerzając ją w zakresie smacznych, zdrowych i łatwych w użyciu produktów. Od 2011 roku Rio Mare promuje i komunikuje swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez przyjmowanie zrównoważonych praktyk połowowych i poszanowanie praw człowieka w całym łańcuchu dostaw, działając na rzecz poprawy zdrowia oceanów. Biorąc pod uwagę zagrożony stan niektórych gatunków tuńczyka na świecie, Rio Mare już w 2016 roku rozpoczęła współpracę z organizacją WWF i zobowiązała się do ochrony zdrowia oceanów i źródeł utrzymania społeczności, które są od nich zależne. Przez cztery lata marka Rio Mare skupiała się przede wszystkim na poprawie zrównoważonego charakteru swoich łańcuchów dostaw, zarówno dla rybołówstwa przybrzeżnego, jak i przemysłowego.

Podjęte działania sprawiły, że dziś blisko 70% surowca marki pochodzi z rybołówstw posiadających certyfikat zrównoważonego rybołówstwa MSC lub z wiarygodnych i kompleksowych projektów udoskonalania rybołówstwa (ang. Fisheries Improvement Projects, FIPs). Ponadto 100% produktów Rio Mare z tuńczyka jest w pełni identyfikowalnych od momentu połowu aż do trafienia na stół.

„Razem Dla Oceanów”

Zdając sobie sprawę z zagrożeń jakie niosą za sobą nadmierne i niekontrolowane połowy ryb, marka Rio Mare, w trosce o zdrowie oceanów, rozpoczęła kolejny etap współpracy z organizacją WWF i podjęła zobowiązanie, by promować odpowiedzialne, zrównoważone rybołówstwo. Partnerstwo zaowocowało powstaniem kampanii pod tytułem „Razem Dla Oceanów”. Właśnie rozpoczęty, kolejny etap współpracy Rio Mare z fundacją WWF ma na celu podjęcie dalszych zobowiązań, które będą korzystnie wpływać na zdrowie ekosystemów morskich. W ten sposób marka Rio Mare postawiła sobie za cel stać się najbardziej zrównoważoną firmą na świecie oferującą produkty z tuńczyka.

– Pragniemy, by do końca 2024 roku 100% wykorzystywanych przez nas stad tuńczyka było pozyskiwanych z łowisk certyfikowanych przez MSC lub z wiarygodnych i kompleksowych projektów udoskonalania rybołówstwa (FIPs) – przyznaje Luciano Pirovano, Dyrektor ds. Globalnego Zrównoważonego Rozwoju w Bolton Food. – Ponadto zobowiązujemy się do przyjęcia bardziej rygorystycznych kryteriów w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z nowo opublikowaną strategią WWF dotyczącą populacji tuńczyków oraz do zintensyfikowania naszych działań jako rzecznika działań na rzecz zrównoważonego rybołówstwa.

– Współpraca z podmiotami takimi jak Rio Mare przyczynia się do osiągania celu WWF, jakim jest zrównoważone, dobrze zarządzane rybołówstwo wspierające bezpieczeństwo żywnościowe, dające źródło utrzymania ludności zamieszkującej tereny nadbrzeżne i pozwalające zachować zdrowie oceanów – dodaje Monika Łaskawska-Wolszczak, Dyrektorka Działu Ochrony Przyrody WWF Polska.

Oprócz pracy na rzecz prowadzenia działalności połowowej w sposób przejrzysty i w pełni identyfikowalny, partnerstwo Rio Mare i WWF będzie aktywnie opowiadać się za przyjęciem nowych, skutecznych rozwiązań przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (ang. Regional Fisheries Management Organisations, RFMOs). Mają one na celu pomóc w odbudowie przełowionych stad i zapobieganiu przełowieniu w przyszłości. Współpraca ma zaowocować także kampaniami informacyjnymi promującymi odpowiedzialne spożywanie ryb i owoców morza i zwiększającymi świadomość na temat potrzeby bardziej zrównoważonego rybołówstwa. Rio Mare komunikuje także, że będzie kontynuować swoje zaangażowanie w poszanowanie i ochronę ludzi oraz społeczności na każdym etapie łańcucha dostaw, współpracując z międzynarodowymi ekspertami, takimi jak Oxfam.

Od Redakcji

Jako nowoczesny magazyn promujący zdrowe odżywianie, dbanie o ekologię, a jednocześnie życie w zgodzie z naturą i własnym sumieniem, trzymamy mocno kciuki za więcej takich odpowiedzialnych i mądrych projektów, które służą nie tylko każdej poszczególnej jednostce, ale mają znacznie większy cel, jakim jest dobro ogółu. Brawo!

Avatar of Magdalena Klosa
Marketing Manager, uwielbia podróże, zwierzęta, zdrowe odżywianie, książki, poradniki, a od niedawna również jogę. Ciągle poszukuje wrażeń :)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *