MEDIACJA – pokojowe rozwiązanie dla spraw na ostrzu noża i nie tylko

porozumienie
Photo by SHVETS production z Pexels

Powodów do kłótni może być niezliczona ilość. Jak się okazuje, często w wyniku drobnych różnic w zdaniu na pewien temat, konflikt pomiędzy stronami urasta do rangi niemalże nierozwiązywalnego. Mąż kłóci się z żoną o opiekę nad dziećmi oraz podział majątku. Pracownicy w firmie są niezadowoleni z warunków pracy i decydują się na otwarty konflikt z szefostwem. Tuż przed podpisaniem ważnego kontraktu dochodzi do sporu w kluczowych warunkach umowy. To właśnie w tego typu sytuacjach ratunkiem może okazać się mediacja. Czym jest i komu może pomóc, o tym dowiesz się z artykułu.

Mediacja – co to właściwie jest? 

Mediacja, obok arbitrażu oraz negocjacji, należy do alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów – w skrócie ADR. Jest to proces, który ma na  celu polubowne „załatwienie” spraw. Nadrzędną ideą zaś jest umożliwienie dialogu obu stronom, który pozwoli na znalezienie rozwiązania akceptowanego przez wszystkich uczestników sporu. W sytuacji idealnej dochodzi jednocześnie do pogodzenia się ze sobą skłóconych interesantów.

Potrzeby stron w centrum uwagi mediacji

Najważniejszym aspektem mediacji jest człowiek i jego potrzeby. Za każdym prawie sporem stoją bowiem niespełnione pragnienia ludzkie oraz poczucie krzywdy. Często negatywne emocje, takie jak:  żal, złość, gorycz, wewnętrzny opór czy niechęć nie pozwalają nam na stawienie czoła sytuacji, czy osobie, którą uważamy za krzywdziciela. Jest to jednak dobry moment na decyzję o mediacji, która poprowadzona w odpowiedni sposób może doprowadzić do pojednania i wypracowania alternatyw wartościowych dla każdej ze stron.

Mediacja – jak w skrócie wygląda proces mediacyjny?

Spotkanie mediacyjne odbywa się w ustalonym miejscu i czasie, na które zgodę wyraziły obie strony. W zależności od potrzeb i gotowości poróżnionych stron mogą się one odbywać w obecności wszystkich przedstawicieli sporu albo osobno z każdym z nich. Zdarza się (zwłaszcza w mediacjach sądowych), iż w spotkaniach mediacyjnych uczestniczą dodatkowo reprezentanci stron w postaci ich pełnomocników. Zwyczajowo ma miejsce kilka spotkań, których celem jest wypracowanie wspólnego rozwiązania, ostatecznie spisanego w postaci ugody. Standardowo na początku następuje wyjaśnienie charakteru spotkań i całości procesu, aby każdy wiedział, jakie zasady obowiązują w trakcie spotkań i jaki jest ich sens. Co najważniejsze proces mediacyjny odbywa się w obecności osoby zwanej MEDIATOREM. Jest ona moderatorem całego spotkania, dba o jego właściwy przebieg, przestrzeganie ustalonych wcześniej zasad oraz możliwość wypowiedzenia się każdej ze stron. 

Kluczowe zasady mediacji

Chcąc zapewnić stronom maksimum komfortu w stosunkowo i tak niełatwej sytuacji, jaką jest spór, warto podkreślić, iż mediacje obowiązują pewne wytyczne. Strony powinny czuć się przede wszystkim bezpiecznie podczas tego typu spotkań. W tym celu przyjęto kilka kryteriów, które powinny stanowić normę dla prowadzenia procesu mediacyjnego:

  • POUFNOŚĆ – informacje wymieniane podczas spotkania nie powinny być rozpowszechniane poza nim. Każdą ze stron, łącznie z mediatorem obowiązuje tajemnica w stosunku do informacji powziętych podczas wspólnych wizyt.
  • BEZSTRONNOŚĆ – odnosi się ona zwłaszcza do postawy mediatora, który bez względu na sytuację i przedmiot sprawy powinien pozostać obiektywny w stosunku do uczestników konfliktu.
  • DOBROWOLNOŚĆ – mediacja może być jedynie aktem dobrej woli i chęci rozwiązania sporu z obu stron. Nie można nikogo przymuszać do uczestniczenia w tego rodzaju procesie i działać wbrew woli którejkolwiek ze stron.
  • NEUTRALNOŚĆ – rozumie się przez nią obiektywizm mediatora w stosunku do przedmiotu sporu. Nie powinien on bowiem insynuować gotowych rad dla obu stron, lecz moderować przebieg spotkania tak, aby generatorem pomysłów byli uczestnicy konfliktu.
W jakich obszarach mediacja może pomóc?

Mediacje stają się coraz bardziej popularne. Warto z nich korzystać w sporach o różnym podłożu. Sprawdzą się doskonale w sporach o charakterze cywilnym, gospodarczym, pracowniczym. Mają zastosowanie również w sprawach karnych oraz administracyjnych. Jest to też dobra metoda w przypadku sporów konsumenckich. Tak naprawdę jest to doskonała droga do porozumienia się w wielu kwestiach.

Z pewnością warto zgłębić wiedzę na ten temat i pamiętać, iż pokojowe rozwiązywanie konfliktów może przynieść nam znacznie więcej korzyści aniżeli uporczywe „okopywanie się” na raz ustalonym stanowisku.

Avatar of Julia Nowak
Otwarta i pozytywnie zakręcona żona i matka. Perfekcyjna pani domu i kobieta kochająca pracę z ludźmi i dla ludzi, stąd też zawodowo zawsze związana z obszarem zasobów ludzkich w firmach. Uwielbia łono natury i ładowanie akumulatorów poprzez promienie słoneczne. Fanka naturalnych metod leczenia, medycyny chińskiej, biologii totalnej oraz odkrywania mechanizmów rządzących emocjami człowieka.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *