Ashtanga Joga - Droga do siły, elastyczności i skupienia

Ashtanga Joga - kobieta praktykująca jogę
adobe stock

Ashtanga joga, charakteryzująca się dynamicznym i rytmicznym stylem, jest jedną z najbardziej intensywnych form jogi, angażującą zarówno ciało, jak i umysł. Rozwijana przez wieki w Indiach, dziś zdobyła popularność na całym świecie, oferując swoim praktykującym nie tylko fizyczną wytrzymałość, ale także mentalną klarowność i emocjonalną stabilność. W tym artykule zbadamy, jak Ashtanga joga może służyć jako ścieżka do głębokiego zrozumienia siebie i harmonii w życiu codziennym.

Ashtanga Joga

Ashtanga Joga to dynamiczny i wysoce strukturalny styl jogi, który koncentruje się na stałym sekwencjonowaniu określonych pozycji jogi (asan) połączonych z technikami oddychania. To intensywna praktyka, która wykorzystuje serię ruchów znaną jako Vinyasa, by stworzyć płynne przejścia pomiędzy stabilnymi, utrzymywanymi pozycjami. Ashtanga jest także znana z promowania wytrzymałości, elastyczności, i siły wewnętrznej.

Ashtanga Joga różni się od innych stylów swoją metodologią i rygorem. Charakteryzuje się sześcioma seriami stałych asan, które praktykowane są zawsze w tej samej kolejności. Co więcej, Ashtanga wyróżnia się unikalnym połączeniem ruchu i oddechu zwanych Ujjayi Pranayama, co przyczynia się do termogenezy i oczyszczania organizmu. Ta metodyczna praktyka nie tylko zwiększa fizyczną siłę i elastyczność, ale także koncentrację i mentalną wytrwałość.

Historia i pochodzenie

Ashtanga Joga została zapoczątkowana przez starożytnych joginów, ale została zmodernizowana i spopularyzowana w XX wieku przez Sri K. Pattabhi Joisa. Pattabhi Jois zaczął nauczać Ashtangi w Mysore, Indie, w latach 40. XX wieku po wieloletniej praktyce pod okiem swojego guru, Sri T. Krishnamacharyi. Ashtanga stała się znana na całym świecie dzięki wysiłkom Joisa oraz jego uczniów, którzy podróżowali i uczyli na Zachodzie.

Sri K. Pattabhi Jois (1915–2009) odegrał kluczową rolę w rozwijaniu i nauczaniu Ashtanga Jogi, czyniąc ją dostępną dla nowoczesnych praktykujących na całym świecie. Jego podejście do jogi, które kładło nacisk na aspekty fizyczne, mentalne i duchowe, przyczyniło się do rosnącej popularności Ashtangi. Jois założył Ashtanga Yoga Research Institute w Mysore, co przyciągnęło wielu zagranicznych studentów, którzy później rozpowszechnili tę praktykę globalnie.

Filozofia Ashtanga Jogi

Osiem gałęzi Ashtangi, zgodnie z Jogasutrami Patañjaliego

Ashtanga Joga, której nazwa pochodzi od sanskryckiego słowa oznaczającego "osiem członów" (ashta - osiem, anga - człon), opiera się na filozoficznym fundamencie określonym przez Patañjaliego w jego Jogasutrach. Te osiem "członów" składa się z następujących elementów, które układają się w kompleksową ścieżkę duchowego rozwoju:

 1. Yama - zasady etyczne dotyczące naszego stosunku do innych, takie jak niekrzywdzenie, prawdomówność, niekradzież, wstrzemięźliwość i nieposiadanie.
 2. Niyama - dyscyplina osobista i praktyki dotyczące czystości, zadowolenia, ascetyzmu, nauki i oddania Bogu.
 3. Asana - postawy fizyczne, które są najbardziej znane na Zachodzie jako "joga".
 4. Pranayama - kontrola oddechu, co pomaga kontrolować energię życiową.
 5. Pratyahara - wycofanie zmysłów, co pozwala na zwiększenie wewnętrznej świadomości.
 6. Dharana - koncentracja, zdolność do skupienia uwagi na jednym punkcie bez rozproszenia.
 7. Dhyana - medytacja, nieprzerwane skupienie umysłu, które prowadzi do głębokiego stanu kontemplacji.
 8. Samadhi - stan zjednoczenia, w którym medytujący zlewa się z przedmiotem medytacji, osiągając stan czystej błogości i

Struktura klas Ashtanga Jogi

Ashtanga Joga jest oferowana w dwóch głównych formatach klas: 'prowadzonych' (Led) i 'Mysore'. W klasach prowadzonych, instruktor kieruje wszystkich uczestników przez ustaloną sekwencję ruchów (asan), co zapewnia rytmiczność i synchronizację praktyki. Natomiast w klasach Mysore, każdy uczestnik pracuje nad swoją sekwencją asan w własnym tempie, pod indywidualnym nadzorem instruktora. To pozwala na dopasowanie praktyki do osobistych potrzeb i postępów ucznia.

Kluczowe zasady Ashtanga Jogi

Vinyasa: Synchronizacja ruchu z oddechem

W Ashtanga Jodze, istotną rolę odgrywa harmonijna synchronizacja ruchu z oddechem. Koncepcja vinyasy opiera się na płynnym przejściu pomiędzy poszczególnymi asanami, które są połączone specjalnymi ruchami i sekwencjami oddechowymi. Każdy ruch jest zsynchronizowany z konkretnym oddechem, co pomaga w osiągnięciu flow podczas praktyki i integruje umysł, ciało i oddech w jedną harmonijną całość.

Tristhana: Trzy miejsca uwagi

Tristhana, czyli "trzy miejsca uwagi", odnosi się do trzech kluczowych elementów skupienia podczas praktyki Ashtanga Jogi: asany (pozycje), vinyasy (ruchy) i drisztis (punkt widzenia). Poprzez skupienie uwagi na tych trzech aspektach, praktykujący Ashtangi rozwija głębsze zrozumienie i koncentrację w praktyce, co prowadzi do osiągnięcia jedności między ciałem, oddechem i umysłem.

Seria Asan w Ashtanga Jodze

Ashtanga Joga obejmuje stałe serie asan, które zostały opracowane przez Sri K. Pattabhi Joisa. Pierwsza seria, znana jako "Yoga Chikitsa" (terapia jogą), skupia się na oczyszczeniu i wzmocnieniu ciała. Druga seria, "Nadi Shodhana" (oczyszczanie kanałów energetycznych), poszerza i pogłębia praktykę, wprowadzając bardziej zaawansowane asany i techniki oddechowe. Istnieją również zaawansowane serie, które są praktykowane przez bardziej doświadczonych praktyków. Każda seria składa się z określonej sekwencji asan, które są wykonywane w określonej kolejności, zgodnie z zasadami Ashtanga Jogi.

Dla kogo jest Ashtanga Joga?

Ashtanga Joga, jako jeden z bardziej wymagających stylów jogi, jest szczególnie polecana dla osób, które szukają intensywnej i energicznej praktyki. Ze względu na jej dynamiczny charakter, Ashtanga Joga przyciąga przede wszystkim młodsze osoby oraz sportowców pragnących zintegrować umysł, ciało i ducha poprzez rygorystyczne sekwencje ruchów. Jednakże, jej uniwersalność sprawia, że z powodzeniem może być praktykowana przez osoby w różnym wieku, w tym osoby starsze, które są już w dobrym stanie zdrowia i posiadają podstawową sprawność fizyczną.

Początkujący mogą znaleźć w Ashtanga Jodze metodę na rozwój siły, elastyczności i wytrzymałości, choć zaleca się rozpoczęcie praktyki pod okiem doświadczonego nauczyciela, aby uniknąć kontuzji i nauczyć się właściwych technik oddechowych i pozycji. Zaawansowani praktykujący cenią Ashtanga Jogę za jej strukturę i możliwość głębszej praktyki, która pozwala na kontynuację rozwoju zarówno fizycznego, jak i duchowego.

Osoby starsze, które cieszą się dobrym zdrowiem, mogą korzystać z modyfikacji Ashtanga Jogi, które umożliwiają bezpieczne praktykowanie nawet zaawansowanych pozycji. Regularne ćwiczenia mogą pomóc w utrzymaniu mobilności, zwiększyć zakres ruchu i poprawić ogólną jakość życia.

Warto podkreślić, że Ashtanga Joga jest także odpowiednia dla osób poszukujących skutecznych metod redukcji stresu i poprawy koncentracji, co czyni ją atrakcyjną również dla osób pracujących umysłowo oraz tych, które prowadzą siedzący tryb życia.

Praktyka Ashtanga Jogi

Ashtanga Joga jest wyjątkowo zorganizowana i strukturalna, co wyróżnia ją na tle innych form jogi. Znana z sześciu serii asan, praktyka ta prowadzi uczestników przez progresywne etapy oczyszczania, wzmacniania i doskonalenia ciała i umysłu. Każda kolejna seria jest trudniejsza i bardziej zaawansowana, wymagając od praktykujących większej kontroli, siły i elastyczności.

Pierwsza seria, znana jako Yoga Chikitsa, czyli terapia jogi, skupia się na detoksykacji i wyrównywaniu ciała oraz jest podstawą do dalszych praktyk. Kolejne serie, jak Intermediate Series (Nadi Shodhana), koncentrują się na oczyszczaniu układu nerwowego przez systematyczne otwieranie i czyszczenie energetycznych kanałów ciała. Zaawansowane serie, znane jako Advanced A, B, C, i D, jeszcze bardziej pogłębiają aspekty fizyczne i duchowe, dążąc do osiągnięcia pełnej integracji ciała, umysłu i ducha.

Jak zacząć praktykować?

Zacząć praktykę Ashtanga Jogi najlepiej pod okiem doświadczonego nauczyciela, który może zapewnić odpowiednie wprowadzenie do technik i sekwencji specyficznych dla tej formy jogi. Początkujący mogą poczuć się zniechęceni ze względu na wysoki poziom trudności, ale kluczem jest stopniowe budowanie praktyki, zaczynając od podstawowych asan i powoli dodając więcej elementów, gdy rośnie siła, elastyczność i pewność siebie.

Ważne jest regularne uczestnictwo w zajęciach, co pozwala nie tylko na naukę poprawnych postaw i technik oddechowych, ale także na zrozumienie, jak używać bandh (zamków energetycznych) i jak skutecznie łączyć ruch z oddechem.

Korzyści z praktykowania Ashtanga Jogi

Regularna praktyka Ashtanga Jogi oferuje szeroki zakres korzyści. Fizycznie, poprawia siłę, elastyczność i wytrzymałość, co przekłada się na lepsze ogólne zdrowie i samopoczucie. Z poziomu psychicznego, intensywne skupienie na synchronizacji ruchu i oddechu pomaga wyciszyć umysł i zmniejszyć poziom stresu. To koncentracje umysłu przyczynia się do lepszej kontroli nad emocjami i reakcjami, co jest szczególnie cenne w stresujących sytuacjach codziennego życia.

Ashtanga Joga jest także doskonałym narzędziem do głębszej eksploracji własnego wnętrza, co może prowadzić do lepszego samopoznania i zrozumienia swoich potrzeb i ograniczeń. Dzięki temu praktykujący mogą rozwijać bardziej świadomy i zbalansowany sposób życia, harmonizując swoje ciało, umysł i ducha.

Ćwiczenia podstawowe Ashtanga Jogi

Podstawy Primary Series

Primary Series, znana również jako Yoga Chikitsa, co oznacza terapię jogi, jest pierwszą serią w Ashtanga Jodze i służy głównie oczyszczaniu i wyrównywaniu ciała. Ta seria składa się z około 75 pozycji, które rozpoczynają się od serii powitań Słońca (Surya Namaskar A i B) i przechodzą przez szereg stojących oraz siedzących pozycji. Każda asana jest projektowana, by przygotować ciało do następnych, bardziej złożonych ruchów. W Primary Series duży nacisk kładziony jest na zgięcia do przodu, które mają działanie oczyszczające i uspokajające, a także na rozwijanie elastyczności kręgosłupa.

Postępowanie do kolejnych serii

Po opanowaniu Primary Series, praktykujący Ashtanga Jogę mogą przejść do Intermediate Series, znanej także jako Nadi Shodhana, co oznacza oczyszczanie kanałów. Seria ta skupia się na oczyszczaniu energetycznym i fizycznym ciała za pomocą intensywnych zgięć do tyłu, zaawansowanych inwersji oraz pozycji siłowych, które wymagają i rozwijają znaczącą kontrolę mięśniową oraz elastyczność. Postępowanie do tej serii i dalszych zaawansowanych serii powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem doświadczonego nauczyciela Ashtanga Jogi, aby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie prowadzenie techniczne.

Szczegółowe omówienie kluczowych asan

 1. Padangusthasana i Padahastasana (Pozycje łapania za palce u stóp i dłonie pod stopami) - Te dwie pozycje stojące rozpoczynają serię stojących asan i są kluczowe dla rozwoju elastyczności oraz siły w nogach i plecach, a także poprawiają koncentrację i wyciszenie umysłu.
 2. Trikonasana (Pozycja trójkąta) - Pomaga w rozwijaniu równowagi i siły, otwiera biodra i rozciąga mięśnie nóg, wspierając jednocześnie poprawę funkcjonowania układu pokarmowego.
 3. Paschimottanasana (Siedzące zgięcie do przodu) - Głęboko rozciąga cały tylny łańcuch ciała, od pięt przez kręgosłup, co sprzyja wyciszeniu umysłu i oczyszczaniu organów wewnętrznych.
 4. Purvottanasana (Odwrotne zgięcie do przodu) - Rozciąga przednią część ciała i pomaga wzmocnić ramiona, plecy i nogi, a także stymuluje układ nerwowy.
 5. Sarvangasana (Pozycja świecy) - Ta inwersja jest często nazywana "królową asan" ze względu na swoje liczne korzyści zdrowotne, w tym poprawę krążenia, wzmocnienie mięśni brzucha i ukojenie układu nerwowego.
 6. Sirsasana (Stanie na głowie) - Uważane za "króla asan", stanie na głowie jest kulminacyjnym punktem serii i ma za zadanie stymulować pracę mózgu, poprawiać pamięć i koncentrację oraz wspierać emocjonalną równowagę.

Każda z tych asan wymaga szczegółowej uwagi na właściwą formę, oddech i alignement, co jest kluczowe dla bezpiecznej i efektywnej praktyki Ashtanga Jogi. Regularne praktykowanie pod okiem doświadczonego instruktora może prowadzić do znaczącej transformacji zarówno ciała, jak i umysłu.

Zaawansowane techniki w Ashtanga Jodze

Znaczenie i praktyka bandhas

Bandhas, często tłumaczone jako "energetyczne zamki", są kluczowymi elementami w praktyce Ashtanga Jogi. Istnieją trzy główne bandhas, które są aktywowane podczas praktyki, aby zwiększyć siłę, stabilność oraz skoncentrować energię praniczną (energię życiową):

 1. Mula Bandha (korzeń zamka) - aktywowany przez delikatne napinanie mięśni dna miednicy, co pomaga stabilizować ośrodek ciała i zwiększa kontrolę nad dolnymi regionami ciała. Praktyka Mula Bandha wzmacnia i tonizuje układ trawienny oraz pomaga w utrzymaniu energii w ciele.
 2. Uddiyana Bandha (zamek brzuszny) - polega na delikatnym wciąganiu dolnej części brzucha do kręgosłupa i pod żebra, co stymuluje układ trawienny i wspomaga funkcjonowanie organów wewnętrznych, a także poprawia pojemność płuc i kontrolę oddechu.
 3. Jalandhara Bandha (zamek gardłowy) - wykonuje się poprzez lekkie opuszczenie brody w kierunku klatki piersiowej, co pomaga w regulacji przepływu energii w nerwach i kanałach energetycznych szyi i głowy.

Włączenie bandhas do praktyki asan i pranayamy w Ashtanga Jodze nie tylko wzmacnia efekty fizyczne ćwiczeń, ale także pomaga w skoncentrowaniu i uspokojeniu umysłu.

Techniki oddechowe w Ashtanga Jodze

Ashtanga Joga wykorzystuje specyficzny styl oddychania zwany Ujjayi Pranayama, nazywanym również "oddechem zwycięstwa". Jest to technika oddychania przez nos, z lekkim zwężeniem w gardle, co tworzy charakterystyczny, szumiący dźwięk. Ujjayi pomaga w utrzymaniu rytmicznego, głębokiego oddechu, który wspiera koncentrację i wewnętrzną stabilność podczas wykonywania serii asan. Regularne stosowanie Ujjayi poprawia wymianę tlenu w ciele, ogrzewa ciało od wewnątrz, co z kolei zwiększa elastyczność i zmniejsza ryzyko kontuzji.

Znaczenie i zastosowanie drishti (punkty koncentracji wzroku)

Drishti to technika koncentracji wzroku stosowana w Ashtanga Jodze, mająca na celu poprawę skupienia i pomagająca utrzymać równowagę umysłu i ciała. W Ashtanga Jodze istnieje dziewięć drishti, czyli punktów, na które jogin może skierować swój wzrok, aby zwiększyć koncentrację, stabilność i duchową świadomość. Każda pozycja w Ashtandze ma określone drishti, które pomaga w eliminowaniu rozproszenia i pogłębia praktykę medytacyjną. Przykłady drishti obejmują patrzenie na koniuszek nosa, w górę, w dłoń itp.

Poprzez integrację tych zaawansowanych technik – bandhas, Ujjayi Pranayama i drishti – praktyka Ashtanga Jogi staje się nie tylko fizycznie intensywna, ale również głęboko transformująca na poziomie mentalnym i duchowym, prowadząc do większej wewnętrznej harmonii i świadomości.

Praktyczne wskazówki dla początkujących

Rozpoczęcie praktyki Ashtanga Jogi to ekscytująca decyzja, która może przynieść wiele korzyści dla ciała i umysłu. Aby zapewnić sobie jak najlepszy start, warto przygotować się odpowiednio. Oto kilka praktycznych wskazówek dla osób początkujących:

Co zabrać na pierwszą lekcję?

 1. Mata do jogi: Wygodna, nieślizgająca się mata to podstawa. Zapewni stabilność podczas wykonywania pozycji i ochroni przed poślizgnięciem.
 2. Ubranie: Wybierz luźne, wygodne ubrania, które nie ograniczają ruchów. Materiał powinien być przewiewny, aby łatwo odprowadzać wilgoć.
 3. Woda: Nawodnienie jest kluczowe, zwłaszcza w dynamicznej praktyce, jaką jest Ashtanga.
 4. Ręcznik: Przydatny do wytarcia potu oraz jako dodatkowa podkładka na macie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jak przygotować ciało i umysł?

 1. Lekki posiłek: Zjedz lekki posiłek bogaty w łatwo przyswajalne węglowodany około dwie godziny przed zajęciami, aby zapewnić sobie energię, ale unikaj ciężkich, tłustych pokarmów.
 2. Rozgrzewka: Przed rozpoczęciem zajęć warto wykonać krótką rozgrzewkę, aby przygotować mięśnie i stawy do wysiłku. Wystarczy kilka minut dynamicznego rozciągania.
 3. Medytacja: Kilka minut spokojnej medytacji lub głębokiego oddychania pomoże przygotować umysł do skupienia i uspokoi przed nadchodzącą praktyką.

Najczęstsze błędy początkujących

 1. Próba zbyt szybkiego postępu: Ashtanga Joga jest wymagająca, a wiele pozycji może być trudnych dla początkujących. Ważne jest, aby respektować swoje ciało i nie forsować się za szybko.
 2. Zaniedbywanie prawidłowej techniki oddechowej: Oddech Ujjayi jest kluczowym elementem Ashtanga Jogi, który pomaga kontrolować rytm praktyki. Zaniedbanie tej techniki może skutkować mniejszą efektywnością ćwiczeń i szybszym zmęczeniem.
 3. Porównywanie się do innych: Każdy jest na innym etapie swojej jogicznej podróży, więc porównywanie się do bardziej doświadczonych praktykujących może prowadzić do frustracji. Skoncentruj się na swoim własnym postępie.
 4. Niewystarczające nawodnienie: Woda jest kluczowa, zwłaszcza podczas intensywnych sesji. Upewnij się, że pijesz wystarczająco przed, w trakcie i po praktyce.

Wpływ Ashtanga Jogi na zdrowie i codzienne życie

Ashtanga Joga a zdrowie psychiczne

Ashtanga Joga, dzięki swojej strukturze i rygorowi, znacząco wpływa na zdrowie psychiczne praktykujących. Regularna praktyka tej formy jogi może przynieść ogromne korzyści w zarządzaniu stresem, poprawie nastroju oraz zwiększeniu ogólnej zdolności do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Techniki oddechowe takie jak Ujjayi Pranayama wspomagają głębokie odprężenie i redukują poziom kortyzolu, hormonu stresu, w organizmie. Koncentracja na synchronizacji ruchu i oddechu pomaga wyciszyć umysł, co jest podstawą mindfulness i medytacji, znanych ze swoich korzyści w łagodzeniu objawów depresji i lęku.

Dodatkowo, zintegrowane w praktyce Ashtangi koncentracja na obecnej chwili (mindfulness) i medytacja mogą prowadzić do lepszego poznania siebie, co z kolei sprzyja rozwojowi osobistemu i lepszemu zarządzaniu emocjami. Dzięki regularnej praktyce, osoby uprawiające Ashtanga Jogę często zgłaszają poprawę jakości snu oraz większą emocjonalną stabilność.

Ashtanga Joga a zdrowie fizyczne

Ashtanga Joga jest szczególnie korzystna dla zdrowia fizycznego, oferując kompleksowy trening, który angażuje wszystkie główne grupy mięśniowe. Praktyka buduje siłę, elastyczność i wytrzymałość, dzięki czemu jest szczególnie polecana dla osób szukających aktywności fizycznej wspomagającej budowę silnego, ale i giętkiego ciała. Regularne wykonywanie asan przyczynia się do poprawy postawy, redukcji bólu pleców i wzmocnienia mięśni rdzenia, co jest kluczowe dla ogólnej kondycji fizycznej.

Systematyczne praktykowanie Ashtangi może również przynieść korzyści w postaci lepszej kontroli wagi, poprawy metabolizmu i efektywniejszego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Asany wymagające równowagi i siły, takie jak te w serii stojącej, poprawiają koordynację i agilność, co ma pozytywny wpływ na zdolności motoryczne i zdrowie stawów.

Ashtanga Joga może również pozytywnie wpłynąć na układ trawienny poprzez asany, które stymulują i masują narządy wewnętrzne, co pomaga w detoksykacji i prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego. Ponadto, elementy inwersji przyczyniają się do lepszego krążenia krwi i limfy, co z kolei może wzmacniać system immunologiczny.

Regularna praktyka Ashtanga Jogi przynosi znaczące korzyści zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, co czyni ją cennym narzędziem dla osób pragnących zwiększyć swoją ogólną sprawność i dobre samopoczucie. Korzyści te mogą być odczuwalne nie tylko podczas praktyki, ale również w życiu codziennym, wpływając pozytywnie na jakość życia, zdolność do radzenia sobie ze stresem i ogólną zdolność do cieszenia się życiem.

Inspirujące historie

Ashtanga Joga przynosi liczne korzyści zarówno fizyczne, jak i psychiczne, co potwierdzają liczne historie osób, które zdecydowały się na jej praktykę. Przykładowo, Claire z "Yoga Journal" opisuje, jak Ashtanga Joga pomogła jej radzić sobie z osobistymi trudnościami, stając się codziennym rytuałem, który dawał jej powód, by wstawać każdego ranka. Ta praktyka pomogła jej nie tylko w budowaniu odporności psychicznej, ale także w radzeniu sobie z osobistą stratą​.

Wielu praktykujących zauważyło również znaczące polepszenie kondycji fizycznej oraz jasności umysłu, co jest wynikiem rygorystycznej natury Ashtangi. Praktyka ta jest znana z poprawy elastyczności, siły oraz postawy, co przekłada się na korzyści w codziennych czynnościach i ogólnym stanie zdrowia​. Korzyści psychiczne i emocjonalne, takie jak redukcja stresu, poprawa koncentracji, czy zwiększenie poczucia dobrostanu, pomagają lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami​.

Te historie i korzyści podkreślają transformacyjną moc Ashtanga Jogi, która jest nie tylko formą ćwiczeń fizycznych, ale kompleksowym podejściem do zdrowszego stylu życia. Więcej szczegółów i podobnych inspirujących historii można znaleźć, zaglądając na strony takie jak "Yoga Journal" czy inne platformy poświęcone jodze.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Ashtanga Joga?

Ashtanga Joga to forma jogi, która łączy sekwencje asan z kontrolowanym oddechem, mudrami i bandhami. Jest to intensywna praktyka fizyczna i duchowa, która wywodzi się z Indii.

Jakie korzyści daje Ashtanga Joga?

Praktykowanie Ashtanga Jogi może przynieść wiele korzyści, w tym poprawę siły, elastyczności, wytrzymałości, a także zdolności do radzenia sobie ze stresem i poprawę ogólnego stanu zdrowia psychicznego.

Czy początkujący mogą ćwiczyć Ashtanga Jogę?

Ashtanga Joga jest intensywną praktyką i może być wyzwaniem dla początkujących, ale z odpowiednim wprowadzeniem i pod nadzorem doświadczonego nauczyciela, początkujący mogą stopniowo budować swoje umiejętności.

Ile razy w tygodniu należy praktykować Ashtanga Jogę?

Zaleca się, aby praktykować Ashtanga Jogę sześć dni w tygodniu, co jest zgodne z tradycyjnym podejściem. Jednak indywidualne potrzeby i możliwości mogą wpływać na częstotliwość sesji.

Jakie są serie w Ashtanga Jodze?

Ashtanga Joga składa się z kilku serii, z których każda ma różny stopień trudności i skupienia. Pierwsza seria, zwana Yoga Chikitsa, skupia się na oczyszczaniu ciała, kolejne serie stopniowo zwiększają intensywność i skupiają się na oczyszczaniu nerwów i rozwijaniu duchowym.

Co to są bandhas w Ashtanga Jodze?

Bandhas to zamki energetyczne stosowane w Ashtanga Jodze, które pomagają w skoncentrowaniu i zatrzymywaniu energii życiowej (prany). Główne bandhas to Mula Bandha, Uddiyana Bandha i Jalandhara Bandha.

Jakie znaczenie ma oddech w Ashtanga Jodze?

Kontrola oddechu, zwana pranayama, jest kluczowym elementem Ashtanga Jogi. Technika oddechu Ujjayi Pranayama jest używana przez całą praktykę do wzmocnienia koncentracji, ogrzania ciała i zwiększenia przepływu energii.

Jakie są główne zasady Ashtanga Jogi?

Podstawowe zasady obejmują praktykę moralną (yama), dyscyplinę osobistą (niyama), asany, pranayamę, wycofanie zmysłów (pratyahara), koncentrację (dharana), medytację (dhyana) i stan jedności (samadhi).

Czy Ashtanga Joga pomaga redukować stres?

Tak, regularna praktyka Ashtanga Jogi może znacznie pomóc w redukcji stresu. Praktyka ta łączy fizyczne asany z technikami oddechowymi i medytacją, co przyczynia się do lepszego zarządzania stresem.

Gdzie można nauczyć się Ashtanga Jogi?

Ashtanga Joga jest nauczana na całym świecie przez certyfikowanych nauczycieli. Możesz znaleźć szkoły jogi oferujące Ashtanga Jogę w twojej okolicy lub dołączyć do warsztatów i kursów, które są często dostępne również online.

Podsumowanie

Ashtanga Joga to fascynująca ścieżka, która może zaoferować nie tylko fizyczne, ale i duchowe korzyści. Dzięki swojej strukturze i głębokiej filozofii, Ashtanga przyciąga ludzi pragnących głębszego zrozumienia siebie i świata. Czy jesteś gotowa rozpocząć swoją podróż?

Źródła

Avatar of Magdalena Klosa
Marketing Manager, uwielbia podróże, zwierzęta, zdrowe odżywianie, książki, poradniki, a od niedawna również jogę. Ciągle poszukuje wrażeń :)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *